Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Η έννοια και ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής

Φυσική αγωγή σημαίνει μαθαίνω μέσα απο την κίνηση, μαθαίνω για το σώμα μου, μαθαίνω να ασκούμαι, μαθαίνω για τα αθλήματα.
Ο σκοπός της φυσικής αγωγής είναι να βοηθήσει στη σωματική
ανάπτυξη και υγεία των μαθητών και να συμβάλει στην ψυχική
και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική τους
ένταξη στην κοινωνία.

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

• Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια (δημοτικό).
• Ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες.
• Τα αναγνωρισμένα στη χώρα μας αθλήματα και αγωνίσματα
για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία.
• Οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: